JOB: External Affairs Assistant, The Open University in Wales

Unit: The Open University in Wales

Salary: £21,843 to £24,565

Location: Cardiff

Please quote reference: 13521

Closing date: 12 noon on 13 April 2017.

We are seeking a highly motivated and versatile individual to provide support for the external affairs and communications activities of The Open University in Wales, primarily supporting the Policy and Public Affairs Manager.

You will have experience of working in a communications, public or external affairs environment and editing websites and/or working with social media.  You will be strong team player with excellent communication, administrative and organisational skills combined with a high level of motivation, initiative, flexibility and attention to detail.

Closing date: 12 noon on 13 April 2017. 

Interview dates: 28 April 2017. 

 

Cynorthwy-ydd Materion Allanol

Y Brifysgol Agored yng Nghymru

£21,843 – £24,565,

Rhif Cyf: 13521

Lleolir yng Nghaerdydd

Mae’r Brifysgol Agored wedi bod yn trawsnewid bywydau ers 1969 drwy sicrhau bod addysg uwch ar gael i bob rhan o’r gymuned.

Rydym yn awyddus i recriwtio unigolyn llawn cymhelliant ac amryddawn i ddarparu cymorth ar gyfer gweithgareddau materion allanol a chyfathrebu’r Brifysgol Agored yng Nghymru, yn bennaf yn cynorthwyo’r Rheolwr Polisi a Materion Cyhoeddus.

Gyda phrofiad o weithio mewn amgylchedd cyfathrebu, materion cyhoeddus neu allanol a golygu gwefannau a/neu weithio â chyfryngau cyhoeddus. Byddwch yn chwaraewr tîm cryf gyda sgiliau cyfathrebu, gweinyddu a threfnu rhagorol ynghyd â lefel uchel o gymhelliant, y gallu i weithio ar eich liwt eich hun, hyblygrwydd a sylw i fanylder.

Dyddiad cau: Hanner dydd, 13 Ebrill 2017. 

Dyddiadau Cyfweld: 28 Ebrill 2017. 

 

For detailed information and how to apply go to www3.open.ac.uk/employment, or call Alison Deering, Senior Support Services Assistant on 029 2047 1019, email Wales-Recruitment@open.ac.uk or write to The Open University in Wales, 18 Custom House Street, Cardiff, CF10 1AP quoting the relevant reference number.

I gael gwybodaeth fanwl am sut i wneud cais, ewch i www3.open.ac.uk/employment, ffoniwch Alison Deering, Uwch Gynorthwyydd Gwasanaethau Cymorth ar 029 2047 1019, anfonwch e-bost i Wales-Recruitment@open.ac.uk neu ysgrifennwch at Y Brifysgol Agored yng Nghymru, 18 Heol y Tolldy, Caerdydd, CF10 1AP gan ddyfynnu’r rhif cyfeirnod perthnasol.

Email: Wales-Recruitment@open.ac.uk

 

For further information information.